Adana Kasko ve Sigorta Hizmetleri

Kaşif Sigortacılık

KAŞİF SİGORTA ADANA

Sigorta Nedir ?

Bireylerin olası ihtimaller karşısında zarar ve gelir kaybı hallerinde maddi ve manevi sonuçlardan kendilerini korumak için belirli prim karşılığında karşılaşılacak risklerin devir ettiği anlaşmadır.

Sigorta, doğabilecek maddi manevi zarar getirecek olaylara karşı yaptırılır. Sigorta, edilmiş bir riskin gördüğü zarara hasar denir.Sigorta satışları bazen doğrudan sigorta şirketleri tarafından yapılmakla birlikte, genellikle sigorta aracıları tarafından yapılır. Sigorta aracıları belli bir sigorta şirketine bağlı çalışan acenteler ve sigorta şirketlerinden bağımsız çalışan sigorta brokerleridir.

  Aracıların başlıca görevleri, sigorta müşterisini riskler ve buna uygun çözümler hakkında bilinçlendirmek, prim ödemelerini, hasarların tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek, gerektiğinde hatırlatmada bulunmaktır. Prim tahsil etme yetkisi bulunan acenteler, müşterilerden aldıkları primleri sigorta şirketine öderler.Sigorta edilmiş bir riskin gördüğü zarara hasar denir.
  Bir hasar gerçekleştiğinde, sigortalı, sigorta şirketinde ihbarda bulunur. Sigorta şirketi, hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin eder, sigortalıya tazminat öder.